Duurzaamheid

Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad Harderwijk’

De gemeente zet zich op verschillende manieren in voor duurzaamheid. In ons beleid staan doelen en een aanpak om Harderwijk te verduurzamen. Dit beleid voeren wij uit met verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld vergroening door geveltuintjes maar ook aardgasvrij wonen en windenergie. Dit doet de gemeente graag samen met partners uit de regio, met bewoners en met het bedrijfsleven.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid zijn vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad Harderwijk’. Hierin onderscheiden we vier pijlers:

  • Circulaire Economie: Harderwijk wil een circulaire stad zijn. Afvalstoffen worden grondstoffen en we sluiten kringlopen.
  • Biodiversiteit: Harderwijk wil een biodiverse stad zijn. We behouden en verbeteren natuur.
  • Klimaatadaptatie: Harderwijk wil een klimaatbestendige stad. We beperken hittestress en de gevolgen van droogte. We voorkomen wateroverlast.
  • Energietransitie: Harderwijk wil een energieke stad zijn. Daar hoort ook het verminderen van de CO2-uitstoot bij.

De gemeente werkt samen aan duurzaamheid

De gemeente Harderwijk draagt bij aan het behalen van de zogeheten ‘Global Goals’ met projecten. Daarom zijn wij aangesloten bij de VNG Global Goals-campagne. In onze beleidsstukken laten wij zien aan welke Global Goals wij bijdragen.

In 2015 hebben de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland, zeventien doelen opgesteld om de wereld duurzamer te maken. Deze doelen gaan over bijvoorbeeld het tegengaan van klimaatverandering, het bestrijden van armoede en het ontwikkelen van betaalbare duurzame energie. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel Global Goals of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd, willen we in 2030 behaald hebben.

Zie ook

  • Neem contact met ons op om de Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad Harderwijk’ op te vragen.