Biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

De verschillende soorten planten en dieren bij elkaar is wat we noemen de ‘biodiversiteit’. De biodiversiteit is belangrijk voor onze aarde, ook voor ons als mens. De biodiversiteit zorgt voor een goede kwaliteit van de bodem, lucht en oppervlaktewater. Een ander voorbeeld is bestuiving door insecten, waardoor planten kunnen groeien voor ons voedsel. De biodiversiteit wordt helaas steeds kleiner. 

De gemeente werkt samen aan biodiversiteit

Harderwijk is een gemeente met veel natuur die beschermd moet worden. Belangrijke gebieden om de gemeente heen zijn de Veluwe en het Randmeer: twee Natura 2000 gebieden. Maar ook in de gemeente leeft natuur in de stad, de kustzone, in heide, bossen, vochtige hooilanden en de Hierdense beek.

De gemeente wil de biodiversiteit beschermen door:

  • De leefgebieden te vergroten.
  • De leefgebieden met elkaar te verbinden.
  • De kwaliteit van de gebieden te vergroten.

In stedelijke gebieden zijn door de jaren heen veel planten vervangen door tegels. De gemeente wil meer groen terugbrengen in Harderwijk. Inwoners kunnen ook meehelpen door hun tuinen groen te houden. In 2020 is zijn daarom geveltuintjes aangeboden aan inwoners van de binnenstad. Na veel aanmeldingen beoordeelde de gemeente welke plekken geschikt waren voor de tuintjes. Er zijn 130 geveltuintjes gerealiseerd. De gemeente haalde de tegels en zand eruit en legde een omlijsting aan. De bewoners hebben de tuinen beplant op kosten van de gemeente.

Als lid van Operatie Steenbreek organiseert de gemeente regelmatig activiteiten om tuinen te vergroenen. Voor meer informatie over de Stichting Steenbreek en tuintips, kunt u de website van Stichting Steenbreek bezoeken.

Steenbreekvirus Harderwijk

Bewoonster Ingrid Klooster begon met het project Steenbreekvirus Harderwijk na een succesvol bomenproject van de gemeente en een geveltuintjesproject in het centrum. De aanleg van de geveltuinen zorgde voor positief contact tussen bewoners tijdens de coronacrisis. Dit inspireerde Ingrid Klooster om mensen uit de straat te helpen hun tuin te vergroenen. Haar initiatief breidde zich eerst uit naar omliggende straten en toen naar de hele buurt. In september 2021 ontving zij hiervoor de Steenbreek Trofee.

Insecten kunnen steeds lastiger een plek vinden om zich te nestelen, vooral in een bebouwd gebied. De gemeente Harderwijk heeft daarom met Stichting voor natuur- en duurzaamheidseducatie de Hortus 11 insectenhotels geplaatst in Harderwijk en Hierden. U kunt de insectenhotels ook zelf bekijken. 

Wat kunt u zelf doen?

Zie ook