Energietransitie

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen (aardolie, steenkool en aardgas) naar duurzame energie. Met deze verandering verlagen we de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, om daarmee de versnelling van klimaatverandering te minderen. Duurzame energie is energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon of wind. Deze energie raakt niet op.

  • De eerste stap in de overgang is het verminderen van ons energieverbruik. Dit kan door gebouwen te isoleren en energiezuinige apparaten te gebruiken.
  • De tweede stap is het duurzaam opwekken van de benodigde energie.

De gemeente werkt samen aan de energietransitie

De gemeente wil het goede voorbeeld geven voor het duurzaam omgaan met energie door zelf aan de slag te gaan met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en faciliteiten, zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis of het wagenpark. De gemeente Harderwijk wil daarom 45% minder CO2-uitstoot in 2031 ten opzichte van 2010.

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt zelf energie besparen door bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand te isoleren. Ook kunt u kiezen voor elektrische apparaten en verlichting die energiezuinig zijn. Tips om duurzamer met energie om te gaan vindt u op de website van Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe.
  • Bent u huurder? Neem dan contact met uw verhuurder.
  • Ook kunt u via Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe advies krijgen over hoe energie kunt besparen of zelf kunt opwekken.
  • U kunt uw CO2-uitstoot verminderen door anders te gaan reizen. Op de website van Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe worden tips gegeven over duurzamer autorijden en fietsen. Wilt u meer weten over elektrische laadpalen voor auto’s in de gemeente? Kijk dan op de webpagina Oplaadpalen elektrische laadpalen.

Zie ook