Video duurzame projecten

Binnen de gemeente Harderwijk is er het afgelopen jaar, met uw hulp, hard gewerkt aan de duurzaamheidsvisie. In deze film lichten we enkele projecten uit.

In het Crescent Park wordt de biodiversiteit vergroot, de natuur dichter bij de stad gebracht en kunnen extreme buien worden opgevangen.

Bij de sloop van het zwembad De Sypel, krijgen bewoners de kans om vrijgekomen materialen een tweede leven te geven. Hiervoor in de plaats komt een energieneutraal zwembad, waarbij het gebruik van circulaire materialen centraal staat.

Met de pilot Tiny Houses geven we ruimte aan mensen die willen wonen op een manier die over de breedte van onze visie minder belastend is voor onze aarde. Ook in het Waterfront komen alle vier pijlers samen. Het integrale duurzaamheidsbeleid maakt van fase 3, één van de voorbeeldprojecten binnen de duurzaamheidsvisie.

En hier achter mij zie je de buizen net onder de grond vandaan komen. De buizen hier onder de N302 zijn door geboord, vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En die buizen gaan straks de duurzaam geproduceerde warmte produceren en leveren naar onze super nieuwe duurzame woonwijk Waterfront Fase 3. Duurzame warmte, duurzame koude van de buurman.

We faseren fossiele brandstoffen stap voor stap uit in vastgoed en materiaal. Daarbij kiezen we bijvoorbeeld steeds vaker voor elektrisch transport en gereedschap. Door minder te maaien geven we onze kleine zoemende inwoners weer de ruimte. Onder andere bij de Mandenmakerstraat, beheren bewoners nu stukken openbaar groen. Weelderige bloemtuinen vervangen gazon en geven weer ruimte aan insecten. Met nog veel meer duurzame projecten zoals bij de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie), het overloopterrein en het windenergieproject, werken we aan een gezonde leefomgeving. Dit is een kleine greep uit de projecten waar we zo trots op zijn.

Samen op weg naar een toekomstbestendig en duurzaam Harderwijk!