CO2-Prestatieladder

De gemeente Harderwijk wil:

  • 80% minder CO2-uitstoot in 2022 ten opzichte van 2017.
  • Elk jaar 2% minder energie verbruiken voor de gemeentelijke organisatie.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van een organisatie en om doelen en maatregelen op te stellen voor het verminderen ervan. Er zijn 5 niveaus (treden), de stelregel is om op trede 3 te beginnen. Bij het meten van de CO2-uitstoot van de gemeente Harderwijk kijken we naar de volgende onderdelen:

  • Wagenpark
  • Openbare verlichting
  • Vastgoed
  • Gemeentelijke huisvesting

Elk jaar checkt een controleur in hoeverre reductiemaatregelen zijn uitgevoerd en of alles is gedaan volgens de eisen van de prestatieladder. Sinds 2019 is de gemeente Harderwijk gecertificeerd op trede 3.