Zonne-energie

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is één van de manieren om duurzame energie in Harderwijk op te wekken. Zonnepanelen kunnen geplaatst worden op daken van gebouwen, maar ook in een zonnepark op de grond. 

Voor het aanleggen van zonneparken in de gemeente Harderwijk wordt gewerkt aan beleid dat aangeeft waar en onder welke voorwaarden het mogelijk is om ze aan te leggen.

Wat kunt u zelf doen?

Als woning- of pandeigenaar kunt u zelf zonnepanelen laten leggen op uw woning of pand. Hiervoor moet uw woning wel geschikt zijn voor panelen.

  • Wilt u weten of uw woning geschikt is? Het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe kan u hierover adviseren. Ook kunt u de Zonnepanelen Check van Milieucentraal doen.
  • In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor uw zonnepanelen. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op. Wilt u weten of een vergunning nodig is in de binnenstad? Zie dan de binnenstad-atlas voor zonnepanelen.
  • De gemeente geeft geen subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen. Wel kunt u voor de financiering van zonnepanelen gebruik maken van de Lening Toekomstbestendig Wonen.
  • Heeft u geen eigen dak of is uw dak niet geschikt? Maar wilt u wel bijdrage leveren aan een duurzaam Harderwijk? Kijk dan naar mogelijkheden bij de lokale energiecoöperatie Endura
  • Let er bij het plaatsen van zonnepanelen op dat het elektriciteitsnetwerk niet altijd en overal de opgewekte stroom kan verwerken. Dit komt omdat het netwerk 'vol' zit (netcongestie). Zie voor meer informatie Netbeheer Nederland of neem contact met ons op.
  • Houd rekening met de aanwezigheid van bestaande bomen en het feit dat deze mogelijk nog kunnen groeien. Als blijkt dat door de bestaande bomen het rendement van de zonnepanelen onvoldoende is, moet u zelf beslissen of het verstandig is om zonnepanelen te plaatsten op uw dak. Een verzoek tot snoeien van een boom wordt individueel beoordeeld. De gemeente let daarbij op de inpasbaarheid in de reguliere planning van het bomenonderhoud en de gezondheid van de boom.
  • U kunt uw zonnepanelen registreren via de website van netbeheerder Liander.